Privātuma politika

Privātuma politika

Universals LTD SIA Privātuma politika

Universals LTD zina, ka jums ir svarīgi, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, un mēs apzināmies, ka jūsu datu aizsardzība ir svarīga. Šis privātuma paziņojums paskaidro, kā Universals LTD SIA pārvalda jūs personas datus. Tas satur informāciju par tādiem personas datiem, kurus mēs ievācam, apstrādes veidu, to, kāpēc šie personas dati mums ir vajadzīgi un, kā jums tas var palīdzēt. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šo saiti: ja jums ir komentāri vai jautājumi, kā arī, ja jūs gribat īstenot jūsu personas datu aizsardzības tiesības.

 

Mūsu galvenie privātuma principi

Universals LTD rūpējas par jūs privātuma tiesību aizsardzību. Mūsu mērķis ir aizsargāt jebkurus personas datus, kuri mums ir, pārvaldīt jūsu personas datus atbilstīgajā veidā un nodrošināt caurspīdīgas personas datu apstrādes darbības. Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mēs apņemamies ievērot šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

jums nav pienākuma iesniegt mums jebkurus personas datus, kurus mēs pieprasām;

tomēr, ja jūs izvēlējāties neiesniegt jūsu personas datus, iespējams, mēs nevarēsim sniegt jums dažus pakalpojumus vai nodrošināt dažus produktus;

mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai šajā politikā minētajos nolūkos vai nolūkos, par kuriem mēs jūs informējām un/vai kuriem jūs piekritāt;

mūsu mērķis ir ievākt, apstrādāt un izmantot pēc iespējas mazāku personas datu apjomu;

kad mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus, mūsu mērķis ir uzturēt tos tādā veidā, lai tie būtu pēc iespējas precīzāki un atjaunināti;

ja personas dati, kurus mēs ievācam, vairs nav nepieciešami jebkuram nolūkam un likums neprasa to apstrādi, mēs darīsim visu ko mēs varam, lai izdzēstu, iznicinātu tos vai veiktu to pilnu deidentifikāciju;

jūsu personas dati netiks apmainīti, pārdoti, iznomāti vai atklāti citādāk, nekā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

 

Kādus personas datus mēs vācam?

Personas datu veidi, kurus mēs ievācam ir atkarīgi no apstrādes nolūkiem un produkta un pakalpojuma, kuru mēs jums piedāvājam.

Vispārīgi mēs varam ievākt par tiešo no jums šādus personas datu veidus:

personas kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds, e-pasta adrese, fiziska adrese un telefona numuri;

profila ielogošanas detaļas, piemēram, jūsu lietotāja ID, e-pasts, lietotāja vārds un parole. Tas ir nepieciešams, lai izveidotu personīgo lietotāja profilu vienā no mūsu tiešsaistes domubiedru grupas;

komunikācija ar mums, kas var saturēt informāciju par mūsu tērzētavām, atbalsta līnijās; un/vai klientu apkalpošanas līnijās;

demogrāfiska informācija, piemēram, jūsu vecums, dzimums un dzīvesveida ieradumi. Dzīvesveida ieradumi var iekļaut informāciju par jūsu izvēli attiecībā uz dažiem mūsu piedāvātajiem produktiem, kā arī jūsu ar šiem produktiem saistītajām interesēm;

timekļa pārlūka vēsture, piemēram, apmeklētas lapas, piekļuves datums, piekļuves vieta un IP adrese;

maksājuma informācija par pirkumiem, kas tika veikti mūsu tiešsaistes veikalos. Maksājuma informācija ir bieži saistīta ar jūsu vārdu un adresi, kuru jūs izmantojat samaksai, kā arī maksājuma datiem, piemēram, jūsu kredītkartes detaļas vai bankas konta numurs;

sociālo mēdiju profili;

ja jūs kādreiz piesakāties darbam pie mums, mēs ievācam papildu personas datus, piemēram, jūsu nodarbinātības vēsturi, apmācības vēsturi un ar darbu saistītās atsauksmes.

 

Mēs varam arī ievākt jūsu personas datu netiešā veidā, kad:

jūs dalāties ar saturu ar mūsu produktiem saistītajos sociālajos tīklos, mājaslapās vai aplikācijās, vai reaģējot uz mūsu mārketinga materiāliem sociālajos tīklos;

vai mēs nolasām vai ievācam jūs personas datus, nolāsot informāciju, kuru savāca citas mājaslapas (piemēram, mēs varam izvietot reklāmu trešās puses mājaslapā, un, kad jūs klikšķināt uz šo reklāmu, mēs varam saņemt informāciju par jums, kā arī citiem mājaslapas apmeklētajiem, lai izvērtētu šīs reklāmas sekmīgumu un mūsu reklāmas spēju sasniegt mērķauditoriju).

 

Kāpēc mēs ievācam un izmantojam jūsu personas datus?

Mēs ievācam jūsu personas datus, lai mēs varētu nodrošināt jums vislabāko tiešsaistes pieredzi un augstās kvalitātes klienta apkalpošanu. Proti, mēs varam ievākt, ieturēt, izmantot un atklāt jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

lai apstrādātu jūsu maksājumus, ja jūs iegādājaties mūsu produktus, sniegtu jums informāciju par jūsu pasūtījuma statusu, izskatītu jūsu pieprasījumus, kā arī izvērtētu un izskatītu sūdzības;

lai apstrādātu un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem vai sazinātos ar jums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un/vai pieprasījumiem;

lai attīstītu un uzlabotu mūsu produktus, pakalpojumus, komunikācijas metodes un mūsu mājaslapu funkcionalitāti;

lai nodrošinātu jums informāciju un pārvaldītu jūsu reģistrāciju vai pieteikšanos uz mūsu ziņām vai citiem materiāliem;

lai pārvaldītu ikdienas biznesa vajadzības sakarā ar jūsu dalību mūsu konkursos, loterijās, izlozēs vai mārketinga aktivitātes, kā arī pieprasījumu;

lai veiktu identitātes autentifikāciju, ja persona sazinās ar mums pa telefonu, izmantojot elektroniskos līdzekļus vai citādi;

iekšējām apmācībām vai kvalitātes izvērtēšanas nolūkiem;

lai saprastu un vērtētu klientu intereses, pieprasījumu un mainīgas vajadzības mūsu mājaslapas, produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jauno produktu un pakalpojumu attīstībai;

lai piedāvātu personalizētus produktus un materiālus, kā arī produktu rekomendācijas jums un klientiem.

Mums arī var būt nepieciešami jūsu personas dati, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem vai sakarā ar līgumattiecībām, kurās mēs esam ar jums.

Kas mēs ievācam un izmantojam jūsu personas datus augstāk norādītajiem mērķiem vai citiem nolūkiem, mēs jums par to informēsim pirms ievākšanas vai ievākšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka bez dažiem jūsu personas datiem mums nebūs iespējas izpildīt savus pienākums pret jums saskaņā ar mūsu starpā noslēgto līgumu vai likumu.

Kad tas ir nepieciešams, mēs pieprasīsim no jums jūsu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja jūs sniedzāt savu piekrišanu apstrādei, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī.

 

Jūsu tiesības

Kad mēs apstrādājam jūs personas datus, jums ir dažas personas datu aizsardzības tiesības, un jūs varat izmantot šīs tiesības jebkurā brīdī. Mēs nodrošinājām šo tiesību apskatu zemāk ar informāciju par ar tām saistītajām sekām attiecībā uz jums. Jūs varat īstenot savas tiesības, izmantojot mūsu mājaslapu saziņai.

 

Piekļuves tiesības un tiesības uz labojumu veikšanu

Jums ir tiesības piekļūt, labot vai atjaunot jūsu personas datus jebkurā brīdī. Mēs saprotam, ka šis ir svarīgi un, ja jūs vēlēsities īstenot savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums caur mūsu mājaslapas sadaļu - Kontakti.

 

Tiesības uz pārnesamību

Jūsu personas dati ir pārnesami. Tas nozīmē, kā tos var pārnest, kopēt vai nodot elektroniski. Tomēr šīs tiesības piemērojas tikai, ja:

personas datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana;

personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei;

apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Ja jūs vēlaties īstenot jūsu tiesības uz personas datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mums caur mūsu mājaslapas sadaļu – Kontakti.

 

Tiesības uz jūs personas datu dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, ja:

jūsu personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuros tie tika ievākti;

vai jūs atsaucāt iepriekš sniegto piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, un mums nav cita likumiska pamata jūsu personas datu apstrādei;

vai jūs iebilstat pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem;

vai jūs iebilstat pret jūsu personas datu apstrādi sakarā ar Universals LTD leģitīmajām interesēm (piemēram, vispārīgās lietotāju pieredzes uzlabošana mājaslapās);

vai personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

vai jūsu personas datu ir nepieciešams izdzēst, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem (GDPR).

 

Ja Jūs vēlaties izdzēst personas datus, kuri ir mūsu rīcībā par jums, lūdzu, informējiet mūs rakstot uz e-pastu info@Universalsltd.lv, un mēs spersim samērīgi saprātīgus soļus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

Ja personas dati, kurus mēs ievācam vairs nav vajadzīgi nekādiem nolūkiem, un likums neprasa, lai mēs tos uzglabātu, mēs darīsim, ko mēs varam, lai izdzēstu un iznicinātu tos, vai veiktu to pilnu deidentifikāciju. Gadījumā, ja Jūs esat reģistrējušies mūsu klubā un apmeklējuši mūsu mājaslapu laika posmā līdz 2018. gada 25. maijam, pēc šī datuma mēs automātiski dzēšam visus reģistrētos lietotājus no mūsu datubāzes.

 

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja:

jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati nav precīzi;

vai personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet personas datu izdzēšanas vietā jūs vēlētos ierobežot personas datu apstrādi;

vai mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati tiem nolūkiem, kuros mēs tos ievācām, bet jūs pieprasāt personas datus, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

vai jūs izmantojāt tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, un jūs gaidāt apstiprinājumu attiecībā uz to, vai jūsu ar šo iebildumu saistītajām interesēm ir prioritāte attiecībā uz jūsu personas datu apstrādes leģitīmajiem pamatiem.

 

Ja jūs vēlētos ierobežot jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, informējiet mūs, un mēs spersim samērīgi saprātīgus soļu, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi jebkurā brīdī. Datu dzēšanai, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pastu info@lailo.com

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē attiecībā uz mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus

Mēs saprotam, ka jūsu personas datu drošība ir svarīga. Mēs pieliekam maksimālas pūles, lai aizsargātu jūsu personas datus pret to nelikumīgu izmantošanu, iejaukšanos, zudumu, neautorizēto piekļuvi un izmaiņām, kā arī izpaušanu. Mēs esam ieviesuši drošības risinājumus, lai aizsargātu jūs personas datus. Piemēram, mēs esam ieviesuši piekļuves tiesības, ugunsmūrus, drošus serverus, kā arī veicam personas datu šifrēšanu.

 

Jūsu datu nodošana

Tad, kad mēs nododam jūsu personas datus sadarbības partneriem un citām organizācijām, mēs pārliecināmies, ka mēs to veicam tikai ar personām, kas pasargā un droši apstrādā jūsu personas datus, un rīkojas atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem tādā pašā veidā vai līdzīgā veidā kā mēs.

 

Jūsu personas dati netiks nodoti, pārdoti, iznomāti vai izpausti, izņemot tā, kā tas ir noteikts šajā privātuma politikā. Mēs tomēr esam tiesīgi nodot jūsu personas datus, tad, kad to pieprasa normatīvie akti vai valsts pārvaldes iestādes.

 

Starptautiskā datu nodošana

Personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ). Tad kad Personas dati tiek apstrādāti ārpus EEZ, Universals LTD nodrošinās to, kā šāda pārrobežu datu apstrāde tiek aizsargāta ar piemērotiem drošības līdzekļiem.

 

Garantijas, kuru mēs izmantojam, lai nodrošinātu drošu pārrobežu personas datu apstrādi iekļauj:

Standartklauzulas, kuras apstiprina Eiropas Komisija. Šīs standartklauzulas nodrošina pietiekamu drošības līmeni, lai tas būtu piemērots Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktiem apstrādes adekvātuma un drošības nosacījumiem;

vai sertifikāti, kas demonstrē to, ka trešās puses ārpus EEZ apstrādā personas datus tāda veidā, kāds ir atbilstošs Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Šos sertifikātus apstiprina Eiropas Komisija vai atbilstošā uzraudzības iestāde, vai arī kompetenta nacionālā akreditācijas iestāde Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajā kārtībā.

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi automatizētā veidā, lai nodrošinātu dažu pakalpojumu un produktu piedāvāšanu. Tas vispārīgi nozīmē to, ka lēmumi tiek pieņemti automātiski bez cilvēka iejaukšanās. Taču reģistrētos lietotājus apstrādājam manuāli izmantojot maksimāli drošus rīkus, kuri atbilst jaunajai regulas prasībai.

 

Papildus tam, mēs apstrādājam jūsu personas datu profilēšanas nolūkiem, lai paredzētu jūsu uzvedību mūsu mājaslapā vai arī lai piedāvātu jums produktus, kas varētu jūs interesēt. Reģistrējoties mūsu klubā, Jūs esat tiesīgi izvēlēties kurus no mūsu informatīvajiem pakalpojumiem Jūs vēlaties saņemt.

 

Ja mēs vēlēsimies izmantot šāda veida apstrādi, tad, protams, mēs jūs informēsim par to un mēs dosim Jums iespēju iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi pirms tā tiks veikta. Jūs arī esat aicināti sazināties ar mums, ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par šāda veida personas datu apstrādi.

 

Sīkdatnes un citas tehnoloģijas

Mēs varam ievākt personas datus par jums, izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Tas var notikt tad, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, skatāties mūsu tīmekļa reklāmas, vai arī izmantojat mūsu vai trešo personu mobilas lietotnes. Šāda apstrāde var iekļaut sekojošo informāciju:

informācija par jūsu ierīces pārlūku un operētājsistēmu;

jūsu ierīces IP adrese;

tīmekļa vietnes, ko jūs apmeklējat;

saites, uz kurām jūs spiežat, tad, kad izmantojat mūsu pakalpojumus.

Lūdzu iepazīstaties ar mūsu sīkdatņu politiku, lai uzzināt vairāk par šo.

 

Privātums un vietēji likumi

Pat, ja Vispārīgā datu aizsardzības regula tiek piemērota vienādi visās Eiropas Savienības dalībvalstis, tomēr, dažkārt, privātuma regulējums vietējā līmenī var piemērot stingrākus noteikumus vai norādīt iespējams attiecināmāku informāciju. Jebkurā gadījumā, mēs Jūs brīdināsim par šīm izmaiņām un ievietosim svaigāko informāciju par to, kā Mēs ievērojam vietējos privātuma normatīvos aktus valstī.

 

Kā sazināties ar mums

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, komentāri vai sūdzības attiecībā uz šo privātuma politiku vai par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot - Kontaktu sadaļu.

 

*Šī privātuma politika pēdējo reizi atjaunota 2021. gada 24. jūlijā