ERAF PROJEKTI

Līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

SIA ''UNIVERSĀLS LTD” 2016. gada 6. septembrī noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru līgumu  Nr. SKV-L-2016/748 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNIVERSĀLS LTD” 2021. gada 6. maijā noslēdz līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt investīcijas Latvijas rūpniecībā un veicināt ekonomisko aktivitāti, veicinot apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Projekta ietvaros tiks veicināta SIA “UNIVERSĀLS LTD” saimnieciskās darbības paplašināšanās, atbalstot jaunās ražošanas ēkas izveidi tās turpmākai izmantošanai Latvijas apstrādes rūpniecības nozarē. Projekta rezultātā tiks izbūvēta ražošanas ēka ar platību 2066 m2, kuru SIA “UNIVERSĀLS LTD” izmantos savā saimnieciskajā darbībā - mikroautobusu pārbūvē.

Projekta īstenošana palīdzēs ne tikai risināt problēmas, ko rada ražošanas telpu trūkums, bet veicinās turpmāko attīstību, palielinot ražošanas jaudas par 25-40%, kā arī dos iespēju radīt jaunas, kopā 11, labi apmaksātas, darba vietas.

Īstenošanas termiņš ir no 2021. gada 7. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kopējās izmaksas sastāda 1 217 191.45 eiro, no kā 426 339.90 eiro (35.03%) veido ERAF līdzfinansējums un 790 851.55 eiro (64.97%) veido privātās attiecināmās izmaksas. 

Ceha nodošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNIVERSĀLS LTD”, īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.1.1.5/19/A/024 ietvaros, ir pabeigusi jaunās ražošanas ēkas būvniecību un jaunā ražošanas ēka ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 2021. gada 19. jūnija lēmumu “Par objekta Ražošanas ēka Aviācijas ielā 6, Jelgavā pieņemšanu ekspluatācijā” un Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas tiesneses 2021. gada 7. jūlija lēmumu ir nodota ekspluatācijā un ierakstīta zemesgrāmatā. 

Uzņēmuma valdes loceklis Mihails Karstens stāsta, ka Universāls LTD ir viens no lielākajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un darba devējiem visā Zemgales reģionā ar stabilu attīstības tendenci un potenciālu augt, tomēr uzņēmuma turpmāku attīstību un paplašināšanos, tai skaitā – darbavietu un starptautiskas konkurētspējas ziņā, kavējošs faktors bija ražošanas telpu trūkums. Jebkura kavēšanās apmierināt pieprasījumu mūsu nozares sīvajā konkurencē var maksāt gadiem izcīnīto vietu tirgū, ko atgūt nav iespējams.  Lai sekmētu attīstības tendenci un nostiprinātu savas pozīcijas eksporta tirgos, izvēlējāmies ar projekta iesniegumu pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Pateicoties šim atbalstam, esam uzcēluši augstas kvalitātes ražošanas cehu, kas atbilst mūsdienu standartiem. Jāteic arī liels paldies Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un tās darbiniekiem, kuru zināšanas, vēlme palīdzēt un lielais atbalsts, palīdzēja mums sasniegt šo ļoti nepieciešamo rezultātu.

Elektrobusu jaunais korpuss

“Universāls LTD” Jelgavā sāk izvērst elektroautobusu ražošanu jaunajā ražošanas ēkā, kas tapusi Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros.

2020. gada 31. janvārī tika noslēgts piegādes līgums starp SIA Ventspils reiss un pilnsabiedrību Universals Electrify par 14 elektroautobusu un to uzlādes staciju iekārtu piegādi pilsētas pasažieru pārvadājumu veikšanai. Elektroautobusa Universāls 907 OPP bāzes automobilis tiek ražots Vācijas autobūves uzņēmumu grupā Daimler AG uz Mercedes Benz Sprinter bāzes. Bāzes pārbūvi veiks SIA Universāls LTD, bet elektropiedziņas s istēmas pārbūvi nodrošinās SIA Electrify.

Turpmāk Elektroautobusa Universāls 907 OPP ražošana tiks veikta jaunajā ražošanas ēkā, kas tapusi Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.1.1.5/19/A/024 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

SIA “Universāls LTD” pārdošanas direktors Māris Žukovskis paskaidro, ka 1993. gadā dibinātā uzņēmuma pamatnodarbošanās ir mikroautobusu pārbūve un pārdošana. Ražošanas procesā “Universāls LTD” iepērk bāzes modeļa automašīnas, kas atkarībā no pasūtītāju pieprasījuma tiek pārbūvētas par satiksmes, skolēnu autobusiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības auto un dažādas citām specializācijas transporta vienībām. M. Žukovskis stāsta: “Uz lielās autorūpnīcas konveijera šādu specifisku klienta prasībām atbilstošu pārbūvi veikt nav iespējams. Tādas pārbūves veic salīdzinoši nelielos uzņēmumos, kāds ir Universāls LTD”. Viena automašīnas komplektācijas varianta pārbūvei nepieciešamas pāris nedēļas, cita – vairāki mēneši.  Gada laikā klientu prasībām sagatavojam ap trīssimt automašīnu.

SIA ''UNIVERSĀLS LTD” 2021. gada 6. maijā noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/04  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds.