Tel. nr. +371 29102125
Sekot

ERAF Projekti

CFLA līgums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNIVERSĀLS LTD” 2021. gada 6. maijā noslēdz līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt investīcijas Latvijas rūpniecībā un veicināt ekonomisko aktivitāti, veicinot apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Projekta ietvaros tiks veicināta SIA “UNIVERSĀLS LTD” saimnieciskās darbības paplašināšanās, atbalstot jaunās ražošanas ēkas izveidi tās turpmākai izmantošanai Latvijas apstrādes rūpniecības nozarē. Projekta rezultātā tiks izbūvēta ražošanas ēka ar platību 2066 m2, kuru SIA “UNIVERSĀLS LTD” izmantos savā saimnieciskajā darbībā - mikroautobusu pārbūvē.

Projekta īstenošana palīdzēs ne tikai risināt problēmas, ko rada ražošanas telpu trūkums, bet veicinās turpmāko attīstību, palielinot ražošanas jaudas par 25-40%, kā arī dos iespēju radīt jaunas, kopā 11, labi apmaksātas, darba vietas.

Īstenošanas termiņš ir no 2021. gada 7. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kopējās izmaksas sastāda 1 217 191.45 eiro, no kā 426 339.90 eiro (35.03%) veido ERAF līdzfinansējums un 790 851.55 eiro (64.97%) veido privātās attiecināmās izmaksas.

A screenshot of a video game

Description automatically generated with low confidence

Ceha nodošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNIVERSĀLS LTD” , īstenotā  Eiropas Savienības fonda projekta   Nr.3.1.1.5/19/A/024  ietvaros, ir pabeigusi jaunās ražošanas ēkas būvniecību un jaunā ražošanas ēka ar  Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas  Būvvaldes  2021. gada 19. jūnija lēmumu “Par objekta Ražošanas ēka Aviācijas ielā 6, Jelgavā pieņemšanu ekspluatācijā”  un  Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas tiesneses 2021. gada 7. jūlija lēmumu  ir nodota ekspluatācijā un ierakstīta zemesgrāmatā.   

Uzņēmuma valdes loceklis Mihails Karstens  tāsta,  ka  Universāls  LTD  ir viens no lielākajiem  apstrādes rūpniecības  uzņēmumiem un darba devējiem vis ā  Zemgales reģionā ar stabilu attīstības tendenci  un potenciālu augt,  tomēr  uzņēmum a  turpmāku attīstību un paplašināšanos, tai skaitā – darbavietu un starptautiskas konkurētspējas ziņā, kavējošs faktors  bija  ražošanas telpu trūkums.  Jebkura kavēšanās apmierināt pieprasījumu mūsu nozares sīvajā konkurencē var maksāt gadiem izcīnīto vietu tirgū, ko atgūt nav iespējams.  Lai sekmētu attīstības tendenci un nostiprinātu savas pozīcijas eksporta tirgos, izvēlējāmies ar projekta iesniegumu pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansējumam .   Pateicoties šim atbalstam , esam uzcēluši augstas kvalitātes ražošanas cehu, kas atbilst mūsdienu  standartiem .   Jāteic arī liels paldies Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un tās darbiniekiem, kuru zināšanas, vēlme palīdzēt un lielais atbalsts, palīdzēja mums sasniegt šo ļoti nepieciešamo rezultātu.

A screenshot of a video game

Description automatically generated with low confidence

Elektrobusu jaunais korpuss

“Universāls LTD” Jelgavā sāk izvērst elektroautobusu  ražošanu jaunajā ražošanas ēkā, kas tapusi Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros.  

2020. gada  31. janvārī tika noslēgts piegādes līgums starp SIA Ventspils reiss un pilnsabiedrību Universals lectrify  par 14 elektroautobusu  un to uzlādes staciju iekārtu piegādi pilsētas pasažieru pārvadājumu veikšanai. Elektroautobusa 

Universāls 907 OPP bāzes automobilis tiek ražots Vācijas autobūves uzņēmumu grupā Daimler AG uz Mercedes  Benz Sprinter  bāzes. Bāzes pārbūvi veiks SIA Universāls LTD, bet elektropiedziņas s istēmas pārbūvi nodrošinās SIA Electrify.  

Turpmāk Elektroautobusa U niversāls 907 OPP  ražošana tiks veikta jaunajā ražošanas ēkā, kas tapusi  Eiropas Savienības fonda projekta  Nr.3.1.1.5/19/A/024   Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.  
SIA “Universāls LTD” pārdošanas direktors Māris Žukovskis pa skaidro, ka 1993. gadā dibinātā uzņēmuma pamatnodarbošanās i r mikroautobusu pārbūve un pārdošana. Ražošanas procesā “Universāls LTD” iepērk bāzes modeļa automašīnas , kas  atkarībā no pasūtītāju pieprasījuma tiek pārbūvētas par satiksmes, skolēnu autobusiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības auto un dažādas citas specializācijas transporta vienībām. M.Žukovskis st āsta: “Uz lielās autorūpnīcas konveijera šādu specifisku klienta prasībām atbilstošu pārbūvi veikt nav iespējams. Tādas pārbūves veic  salīdzinoši  nelielos uzņēmumos, kāds ir Universāls LTD”. Viena automašīnas komplektācijas varianta pārbūvei nepieciešamas pāris nedēļas, cita – vairāki mēneši.   Gada laikā klientu prasībām sagatavojam ap trīssimt automašīnu.

A screenshot of a video game

Description automatically generated with low confidence